OConsultancy
OConsultancy
OConsultancy

Service, Support, Telecare / Organisation & Processing / Project Management

OConsultancy kan zorgverleners en gemeentes ondersteunen een groot scala problemen
op te lossen op het gebied van Televideo systemen binnen de organisatie.

OConsultancy
ondersteunt u bij het optimaliseren of oplossen van knelpunten in uw
administratie, processen of integratie cq optimalisering van ICT gerelateerde systematiek,
t.b.v. Telezorg, Telecontact en Teleconsult, door consulting, integratie management,
implementatie management of project management incl uitvoering.

Uiteraard kunnen we ook hiervoor onderzoek doen in uw bedrijf en uw medewerkers
interviewen om uit te zoeken welke items van de informele organisatie zich lenen voor optimalisatie van de formele en rapporteren u hierover met ons advies.

OConsultancy ontplooit activiteiten op het gebied van telecare en telecontact in Nederland, die moeten leiden tot een technologische aanpak van het vergrijzingsprobleem met betrekking tot de zorg en welzijn de komende jaren.

OConsultancy adviseert zorgorganisaties t.a.v. productkeuze, innovatie, implementatie en service alsmede beheer. Tevens wordt integratie van telezorg-, telecontact-videosystemen in bestaande applicaties en interfacing met databases gemanaged.

OConsultancy ondersteunt service en installatie voor de zorg op afstand door inzet van specifiek voor telecare ervaren personeel. Zowel projektmatig alsmede regulair voor beheer en support.

OConsultancy is uw partner op het gebied van:

1. E-Business in samenhang met Zorg op Afstand en Telewelzijn m.b.v.Televideo
2. Informatie Technologie
3. Bedrijfsorganisatie
4. Procesontwikkeling en -beheersing ( administratief )
5. Ontwikkeling van Televideosystemen
6 Installatie, service en beheer van Telecare/Telecontact systemen
English info